73 / 100

Dịch vụ mai táng HỒNG PHÚC®

HỒNG ÂN PHỤ MẪU - PHÚC BÁO VẠN NIÊN
Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đối với những anh hùng, người có công với đất nước. Chính phủ đã ban hành những quyết định, qui định về việc thành lập ban tổ chức lễ tang. Mẫu quyết định nêu rõ thành phần tham gia. Quy định về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam được thể hiện rất rõ trong các văn bản như sau: Thông tư 158/2011/TT-BQP, Thông tư 86/2016/TT-BQP, Nghị định 105/2012/NĐ-CP.

Chi tiếtTài liệu

Qui định tổ chức tang lễ

Đối với những cán bộ nghĩ hưu hay người có công thì phải đăng tin buồn trên các báo Nhân dân và Quân đội nhân dân. Đăng tin buồn trên các báo được áp dụng cho các đối tượng như là; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân,  người được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học công nghệ, và đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Đối với người từ trần thì việc tổ chức lễ tang phải văn minh, trang trọng, kế thừa nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, tiết kiệm tránh hoang phí, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng vùng, từng địa phương.

Hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí. Khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương.

Hướng dẫn tổ chức lễ tang

Việc chuẩn bị cho việc tang lễ là điều cần thiết nhưng không có nghĩa là đến lúc người thân thật sự ra đi thì mới lo hậu sự. Điều này dẫn đến có rất nhiều sai lầm không đáng có.