Select Page

Chế độ mai táng phí cho cán bộ hưu trí, dân công hỏa tuyến.

Chế độ mai táng phí cho cán bộ hưu trí, dân công hỏa tuyến.

Chế độ mai táng phí cho cán bộ hưu trí

Chế độ mai táng phí của cán bộ hưu trí là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và gia đình khi xảy ra trường hợp tử vong. Theo quy định hiện hành, cán bộ hưu trí được hưởng chế độ mai táng phí bằng 10 tháng lương hưu nếu tử vong do bệnh thường hoặc tai nạn; bằng 12 tháng lương hưu nếu tử vong do bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động. Ngoài ra, người thừa kế còn được hưởng một khoản trợ cấp đột xuất bằng 3 tháng lương hưu của người chết.

Chế độ mai táng phí của cán bộ hưu trí có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm bớt khó khăn cho gia đình người chết, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người lao động đã góp công cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chế độ mai táng phí cũng cần được cải tiến và hoàn thiện để phù hợp với thực tế và nhu cầu của người lao động và gia đình. Một số vấn đề cần được quan tâm là:

 • Nâng cao mức chi trả cho chế độ mai táng phí để phản ánh đúng mức giá thị trường và chi phí sinh hoạt của người lao động và gia đình. Ví dụ, theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chi phí mai táng trung bình tại các thành phố lớn vào khoảng 30-40 triệu đồng, trong khi mức chi trả cho chế độ mai táng phí chỉ khoảng 10-15 triệu đồng.
 • Thống nhất quy định về chế độ mai táng phí cho các loại hình lao động khác nhau, như cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, lao động tự do… Hiện nay, các loại hình lao động này có những quyền lợi khác nhau khi được hưởng chế độ mai táng phí, dẫn đến sự bất bình đẳng và khó khăn trong việc quản lý và giám sát.
 • Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và thanh toán chế độ mai táng phí để kịp thời hỗ trợ cho gia đình người chết. Theo kinh nghiệm của một số người lao động và gia đình đã từng nhận chế độ mai táng phí, việc giải quyết hồ sơ và thanh toán thường mất từ 2-3 tháng, trong khi gia đình người chết cần có tiền để lo các chi phí khẩn cấp.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của người lao động và gia đình về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến chế độ mai táng phí. Nhiều người lao động và gia đình không biết hoặc không rõ về các điều kiện, thủ tục và mức chi trả cho chế độ mai táng phí, dẫn đến việc không được hưởng hoặc không được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Chúng tôi hy vọng rằng với những nỗ lực của các cơ quan quản lý và sự đóng góp của người lao động và gia đình, chế độ mai táng phí của cán bộ hưu trí sẽ được cải thiện và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Chế độ mai táng phí của cán bộ hưu trí là:

 • Một trong những chế độ tử tuất của bảo hiểm xã hội .
 • Dành cho cán bộ hưu trí thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .
 • Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người được nhận chế độ mai táng phí chết .
 • Được trả cho người thừa kế hoặc người chịu trách nhiệm mai táng .
 • Được trả một lần trong vòng 12 tháng kể từ ngày người được nhận chế độ mai táng phí chết .

Xem thêm: trợ cấp mai táng

Chế độ mai táng phí cho dân công hỏa tuyến

Dân công hỏa tuyến là những người đã đóng góp sức người và hy sinh cả xương máu trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Họ được Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường.

Để thể hiện sự tôn trọng và tri ân đối với dân công hỏa tuyến, Nhà nước đã ban hành Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Theo đó, dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận”.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về chế độ mai táng phí cho dân công hỏa tuyến. Đây là một trong những chế độ quan trọng nhằm giúp người lo mai táng có điều kiện kinh tế để tổ chức tang lễ cho người từ trần.

Theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, đối tượng có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần, khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

 • Đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975: Trợ cấp mai táng phí bằng 15 lần mức tiền lương cơ sở hàng tháng (tương ứng 21 triệu đồng). Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1950 đến năm 1954. Khi ông qua đời vào năm 2020, con của ông là người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng phí là 21 triệu đồng.
 • Đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 12/1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988, ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989:
 • Trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức tiền lương cơ sở hàng tháng (tương ứng 14 triệu đồng). Ví dụ: Bà Trần Thị B là dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ năm 1976 đến năm 1978. Khi bà qua đời vào năm 2021, chồng của bà là người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng phí là 14 triệu đồng.

Để được hưởng trợ cấp mai táng phí, người lo mai táng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ với dân công hỏa tuyến (như giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy tờ liên quan) và giấy tờ chứng minh dân công hỏa tuyến đã từ trần (như giấy tử thi, giấy báo tử). Người lo mai táng có nghĩa vụ nộp các giấy tờ này cho UBND cấp xã nơi dân công hỏa tuyến có hộ khẩu thường trú để được xác minh và xét duyệt.

Chế độ mai táng phí cho dân công hỏa tuyến là một trong những biện pháp thiết thực của Nhà nước để bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một trong những nghĩa vụ của xã hội và cộng đồng để san sẻ và hỗ trợ cho gia đình của dân công hỏa tuyến trong những lúc khó khăn.

 • Chế độ mai táng phí cho dân công hỏa tuyến là một trong những chính sách nhằm thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với những người đã có công với cách mạng.
 • Đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, được xác định theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Mức trợ cấp mai táng phí được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hiện nay là 9 triệu đồng một lần cho mỗi người từ trần.
 • Người lo mai táng là người có quan hệ huyết thống hoặc có quan hệ nuôi dưỡng, nuôi dạy với người từ trần, hoặc là người được người từ trần ủy thác bằng văn bản trước khi từ trần.
 • Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí gồm có: Đơn xin hưởng chế độ mai táng phí; Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến; Giấy tờ chứng minh quan hệ với người từ trần; Giấy tờ chứng minh việc lo mai táng; Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

Xem thêm: bảo hiểm mai táng

Chế độ mai táng phí cho cán bộ công chức

 • Chế độ mai táng phí là quyền lợi của cán bộ công chức khi qua đời được hưởng theo quy định của pháp luật.
 • Chế độ mai táng phí bao gồm chi phí vận chuyển thi hài, chi phí an táng và trợ cấp một lần cho người thừa kế hợp pháp.
 • Mức chi trả chế độ mai táng phí phụ thuộc vào thâm niên công tác, chức vụ và mức lương của cán bộ công chức.
 • Để được hưởng chế độ mai táng phí, người thừa kế hợp pháp cần nộp hồ sơ xin hưởng chế độ gồm giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế, giấy tờ chứng minh quá trình công tác và mức lương của cán bộ công chức qua đời và giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ công chức.
 • Thời hạn nộp hồ sơ xin hưởng chế độ mai táng phí là trong vòng 12 tháng kể từ ngày cán bộ công chức qua đời. Nếu quá thời hạn này, người thừa kế sẽ không được hưởng chế độ này.


Chế độ mai táng phí cho cán bộ, công chức

Một trong những chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức là được hưởng trợ cấp mai táng khi qua đời. Đây là một khoản chi phí để hỗ trợ cho người lo mai táng và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về chế độ mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay và những thay đổi sắp tới.

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết. Những người được hưởng trợ cấp mai táng gồm:

– Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đống bảo hiểm xã hội nhưng đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng trở lên;
– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
– Thân nhân của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức được nhận trợ cấp mai tán theo tuyên bố đã chết của Tòa án.

Nếu như hiện nay người lao động, cán bộ, công chức, viên chức không may qua đời thì trợ cấp mai táng sẽ là 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, vừa qua Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023. Điều này có nghĩa là từ thời điểm này, mức trợ cấp mai táng sẽ tăng lên 18.000.000 đồng.

Đây là một tin vui cho các cán bộ, công chức, viên chức và gia đình của họ khi phải đối mặt với biến cố mất mát. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và an toàn trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm: cơ sở hỏa táng

Quyết định trợ cấp mai táng phí


Trợ cấp mai táng phí là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Đây là một khoản tiền được trả cho người lo mai táng khi người tham gia bảo hiểm xã hội chết do bất kỳ nguyên nhân nào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về mức trợ cấp mai táng phí và các điều kiện để được hưởng chế độ này.

Mức trợ cấp mai táng phí

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia bảo hiểm xã hội chết. Lương cơ sở là số tiền được quy định bởi Nhà nước để tính các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản khác có liên quan đến lương của người lao động.

Hiện nay, lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (từ tháng 7/2020). Do đó, mức trợ cấp mai táng phí hiện nay là 14.900.000 đồng/người.

Đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng phí

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

– Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;
– Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc;
– Người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bao gồm: người làm việc theo hợp đồng lao động; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, chiến sĩ; người đi làm việc ở nước ngoài; người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
– Người thuộc các đối tượng (1), (2), (3) bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.

Hồ sơ và thủ tục để nhận trợ cấp mai táng phí

Để nhận trợ cấp mai táng phí, người lo mai táng phải có các giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu giải quyết chế độ tử tuất (Mẫu TT1);
– Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu TT2);
– Giấy tờ chứng minh quan hệ với người chết (giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy tờ khác);
– Giấy tờ chứng minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của người lao động (giấy tử thi, giấy khám nghiệm tử thi, giấy ra viện…).

Người lo mai táng có thể gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của BHXH hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến của BHXH hoặc trực tiếp tại BHXH tỉnh/thành phố.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, BHXH tỉnh/thành phố có trách nhiệm thanh toán tiền trợ cấp mai táng cho người lo mai táng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Kết luận

Trợ cấp mai táng phí là một trong những quyền lợi của người lao động và gia đình khi tham gia bảo hiểm xã hội. Để được hưởng chế độ này, người lo mai táng cần biết rõ về mức trợ cấp và các điều kiện để được nhận. Ngoài ra, người lo mai táng cũng cần chuẩn bị và gửi hồ sơ theo quy định để được thanh toán kịp thời.

About The Author

Hồng Phúc

Hoàn thiện bản thân - Phục vụ cộng đồng - Thực hiện hoài bảo.